NPK aromaterapevt – pogosta vprašanja

Ker prejemam veliko vprašanj v zvezi z NPK aromaterapevt, sem se odločila, da tej temi namenim posebno stran. Kot veš, je NPK aromaterapevt v Sloveniji novost.

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija?

Nacionalna poklicna kvalifikacija posamezniku omogoči, da pridobi javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti: certifikat NPK, ki omogoča opravljanje določenih poklicov. S pridobitvijo NPK dokazujete delovno oziroma strokovno usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje določenega poklica.

Kar je pomembno vedeti je, da NPK ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem. To pomeni, da za pridobitev NPK ni predpisanega formalnega izobraževanja in da ni ustanov, ki so pooblaščene za izvajanje izobraževanja. Torej, NPK lahko opravljate tudi brez predhodnega izobraževanja, zgolj na osnovi znanj in kompetenc, ki ste jih pridobili z delovnimi izkušnjami.

Kakšni so vstopni pogoji za NPK aromaterapevt?

Zahteva se najmanj srednja poklicna izobrazba.

Kje poteka potrjevanje in preverjanje NPK?

Preverjanje poteka pri izvajalcih za NPK, za aromaterapijo so trenutno trije izvajalci (Ljubljana, Kranj, Velenje).

Preverjanje opravi komisija, ki jo imenuje Državni izpitni center (RIC). Komisija je neodvisna od izvajalcev, sestavljajo pa jo trije člani z ustrezno izobrazbo in večletnimi delovnimi izkušnjami.

Kako poteka potrjevanje in preverjanje NPK?

S potrjevanjem in preverjanjem NPK se dokazuje delovna oz. strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica ali sklopov nalog v okviru poklica.

Potrjevanje NPK je postopek, v katerem komisija pregleda vašo zbirno mapo. V zbirni mapi predložite potrdila o izobraževanjih, reference in izkušnje, ki se navezujejo na poklicne kompetence. Če bo zbirna mapa v celoti potrjena, vam ne bo treba na preverjanje in boste prejeli certifikat NPK aromaterapevt. Če mape ne bo potrdila ali jo bo potrdila delno, potem vam bo komisija povedala, katere kompetence iz Kataloga znanj bo preverjala in določila datum za preverjanje.

V primeru NPK aromaterapevt je preverjanje v obliki praktične delovne naloge z ustnim zagovorom.

Več o tem, kako do NPK, preberi tukaj.

Ali lahko po uspešno opravljenem Tečaju aromaterapije po programu NPK v Magnoliji opravljam potrjevanje in preverjanje znanja za NPK aromaterapevt?

Da, vsebine tečaja ustrezajo zahtevanim vsebinam Kataloga strokovnih znanj in spretnosti za NPK aromaterapevt.

Več o tečaj preberi tukaj.

Ali število ur programa tečaja ustreza vsem pogojem Kataloga strokovnih znanj in spretnosti in Poklicnega standarda za NPK aromaterapevt?

Da, vsebine kataloga znanj in spretnosti za NPK aromaterapevt smo temeljito pregledali in pripravili program, ki se vsebinsko sklada z zahtevami. Naš program je intenziven in zahteva redno dodatno delo doma. Na ta način se boste v najkrajšem možnem času naučili največ.

Ali je izobraževanje v Magnoliji pooblaščeno s strani ministrstva?

V sistemu NPK ni verificiranih izobraževalnih ustanov, kar pomeni, da ministrstvo ne določa ponudnikov izobraževanj. Nobeno izobraževanje za NPK aromaterapevt ali kateri koli drugi NPK ni pooblaščeno s strani ministrstva.

Komu je namenjen Tečaj aromaterapije po programu NPK?

Tečaj je namenjen vsem, ki želite pridobiti poklicni naziv aromaterapevta kot tudi tistim, ki želite poglobljeno znanje iz aromaterapije.

Kaj obsega tečaj?

Tečaj zajema 100 šolskih ur teoretičnega in praktičnega dela, 20 ur samostojnega dela doma v obliki projektnih nalog in 20 ur študij primerov. Za uspešno opravljen tečaj je potrebno oddati pet študij primerov in opraviti izpit.

Ali je je v ceno tečaja vključeno preverjanje za NPK?

Ne. Cena za potrjevanje in preverjanje NPK je ločena, saj se opravlja na drugi ustanovi. Cena za vse NPK – je in znaša med 180 € in 220 €.

Nasvet pred prijavo na Tečaj aromaterapije po programu NPK

Odločitev za obisk tečaja in opravljanje NPK je velik korak in zahteva velik časovni kot tudi finančni vložek. Zato pred vpisom na tečaj temeljito premislite, ali je NPK aromaterapevt prava izbira za vas. Ker gre za novo poklicno kvalifikacijo, se moramo zavedati, da bomo ta poklic šele razvijali – dobra stvar tega je, da ga bomo razvijali skupaj; slaba pa, da so zaenkrat zaposlitvene možnosti nizke.

Vendarle, sreča je na strani pogumnih in če čutiš, da te aromaterapija “kliče”, je to tvoj “poklic”. Skozi tečaj bomo razkrili številne možnosti aplikacije aromaterapije na različnih področjih in vas usmerjali, da si začrtate svojo poklicno pot. Obenem vas bomo spodbujali in usmerjali k temu, da že tekom izobraževanja pridobite praktične izkušnje.

Po opravljenem tečaju vam bomo v pomoč pri pripravi zbirne mape, prav tako bomo preverili vaše vstopne pogoje in vas napotili k izvajalcu preverjanja in potrjevanja znanja pred komisijo Republiškega izpitnega centra (RIC).

Pred leti sem obiskovala tečaj aromaterapije. Ali je to dovolj za pridobitev NPK?

Tečaji aromaterapije, ki smo jih v Magnoliji izvedli med 2013 in 2019, so pokrili večji del vsebin, ki jih zahteva katalog znanj za NPK. Priporočam, da podrobno preberete katalog znanj in nadoknadite morebitna manjkajoča znanja. Za vse tečajnice bomo organizirali intenzivni obnovitveni tečaj s poudarkom na študiju manjkajočih vsebin. Tečaj bomo predvidoma izvedli spomladi 2020, možna pa bo tudi udeležba na nekaterih teoretičnih modulih Tečaja aromaterapije po programu NPK (Botanika, Kemija, Anatomija in fiziologija).

Kdaj bo izvedeno preverjanje in potrjevanje znanja za NPK?

Termini so razpisani večkrat letno, možno je tudi, da se z izvajalcem dogovorimo za termin.

Ali se bo standard še spreminjal?

Da, katalog in standard znanj sta v fazi revizije, vendar je obstoječi katalog trenutno veljavni dokument, potrjen s strani Ministrstva. V primeru sprememb bomo izobraževanje po potrebi prilagodili, vendar ga ne bomo krčili, saj verjamemo, da je znanje, pridobljeno na tem tečaju, nujno potrebno za aromaterapevta.

Na koga se lahko obrnem za več informacij?

Preverjanje znanja poteka preko Državnega izpitnega centra (RIC). Datumi preverjanj bodo objavljeni tukaj. Katalog znanj najdeš na tej povezavi.

Imaš vprašanja? Piši mi na nina@magnolija.si